داکوسالت تحولی نوین در صنعت ساخت اتاق نمک

داکو گروهی دانش محور و تنها مرکز تخصصی طراحی و ساخت اتاق نمک در ایران است. داکو یک برند ملی ثبت شده است که بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت و انجام بیش از ۷۰ پروژه را در کانامه خود دارد. داکو بعنوان پیشرو و تنها مرکز تخصصی اتاق نمک در ایران شناخته شده است.

غار نمک داکوسالت
۲۰+

طراحی تخصصی غار نمک

بیش از ۲۰ پروژه موفق

۳۰+

طراحی تخصصی سونا نمک

بیش از ۳۰ پروژه موفق

۶۰۰+

تجهیزات اتاق نمک

بیش از ۶۰۰ محصول جهت ساخت اتاق نمک

۵۰+

طراحی تخصصی اتاق نمک

بیش از ۵۰ پروژه موفق