داکو سالت مرجع ساخت اتاق نمک برای اولین بار در ایران

لیست خدمات داکو سالت در اتاق نمک

ساخت اتاق نمک ویژه کلینیک ها و مراکز درمانی

ساخت اتاق نمک برای کلینیک ها و مراکز درمانی با مناسب ترین قیمت و تمامی امکانات

ساخت اتاق نمک ویژه استخر ها و مراکز ورزشی

ساخت اتاق نمک برای استخر ها و مراکز ورزشی با مناسب ترین قیمت و تمامی امکانات

ساخت اتاق نمک ویژه مجتمع های مسکونی

ساخت اتاق نمک برای مجتمع های مسکونی با مناسب ترین قیمت و تمامی امکانات